บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัด


393/807 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

393/807 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559003637
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สรรสร้างดีไซน์โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*