บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัด"

บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัด


201 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

201 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559003688
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิลยูทูเอส ซอฟแวร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*