บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัด"

บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ขายและส่งออก ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัด


990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3101 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3101 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559003718
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิเทิร์ม ฟูด ซิสเทมส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*