บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด"

บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 30,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งยางพารา และพลาสติกชั้นต้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด


22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0105559003751
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*