บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


55 อาคารซีคอนสแควร์ ชั้นที่ บี 1 ห้องเลขที่ ไอทีบี 56 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

55 อาคารซีคอนสแควร์ ชั้นที่ บี 1 ห้องเลขที่ ไอทีบี 56 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559003807
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรมารดา เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*