บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด"

บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ารับเป็นตัวแทนในการจัดหา จัดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อการจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด


304/41 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

304/41 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559003815
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วอลเลอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*