บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัด"

บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับและอุปกรณ์สำหรับการเจียรไนยเครื่องประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัด


119/75 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/75 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัด

ได้แก่ 0105559003823
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จินโนร่า จิวเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*