บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด


819/87 ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

819/87 ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559003866
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ เอ็ดเวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*