บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัด"

บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาจ้างวานระบบให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แซฟแวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัด


357/52 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

357/52 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัด

ได้แก่ 0105559003921
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอคทีฟไอโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*