บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต นำเข้า ส่งออกและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัด


247 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

247 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559003939
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิตรลดา แฟคตอรี่ แอนด์ แกลเลอรี เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*