บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดฝึกอบรมสัมมนา เกี่ยวกับด้านการตลาด เทคนิคการขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัด


834 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

834 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559003947
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอนท์-แมน โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*