บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัด"

บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการเลือกใช้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัด


259/270 ซอยปรีดีพนมยงค์ 15 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัด ตั้งอยู่ที่

259/270 ซอยปรีดีพนมยงค์ 15 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัด

ได้แก่ 0105559003955
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์เคเดีย เมดิคา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*