บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัด"

บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับตรวจสุขภาพในโรงเรียน สถานประกอบการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัด


242/60 หมู่ 17 หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

242/60 หมู่ 17 หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัด

ได้แก่ 0105559004021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาชีวะการแพทย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*