บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการทำความสะอาด ที่พักอาศัย บริษัท ห้างร้าน และสถานบริการอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด


246 อาคารเดอะ เคอร์ฟ ห้องเลขที่ 302 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

246 อาคารเดอะ เคอร์ฟ ห้องเลขที่ 302 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559004048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สะอาดดี คลีนนิ่ง เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*