บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด"

บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกรแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานธรรมชาติอื่นๆรวมถึงพลังงานทดแทนอื่นใด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด


1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ที่

1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

ได้แก่ 0105559004111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเอ็นอาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*