บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเหล็ก และเศษเหล็กต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


552/21 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

552/21 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105559004129
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีทีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*