บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัด


266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559004269
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมริ โมริ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*