บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัด"

บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัด


88/36 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/36 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559004285
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*