บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัด"

บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัด


13/305 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/305 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559004340
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเคเคเปเปอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*