บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัด"

บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตแป้งผสมหรือแป้งสำเร็จรูปสำหรับใช้ทาขนมปัง เค้ก และขนมปังกรอบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัด


36 ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 58/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

36 ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 58/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559004358
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟาง ฟู้ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*