บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่ารถแมคโคร รถบรรทุก และเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


713 อาคารสัมฤทธิ์ผลอพาร์ทเม้นต์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แยก 19 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

713 อาคารสัมฤทธิ์ผลอพาร์ทเม้นต์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แยก 19 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105559004366
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธรณี กรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*