บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการของตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


374/2 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

374/2 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105559004391
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางกอก เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*