บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด"

บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด


599/107 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

599/107 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105559004404
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*