บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด"

บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างส่งเอกสาร ส่งของ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด


457/212 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

457/212 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด

ได้แก่ 0105559004412
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซัน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*