บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกจิากรนำเข้า ส่งออก จำหน่ายอุปกรณ์กันขโมย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัด


159/304 ซอยคู้บอน 27 แยก 60 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

159/304 ซอยคู้บอน 27 แยก 60 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559004421
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีภากร กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*