บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัด"

บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัด


144 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

144 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัด

ได้แก่ 0105559004455
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ เฟิร์ส พร๊อพ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*