บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 80,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รีด ดึง หล่อ หรือชุปโลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด


99/98 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/98 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559004471
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พินด้า เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*