บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด"

บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับปรึกษาทางด้านการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด


84 ซอยถนอมจิตร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด ตั้งอยู่ที่

84 ซอยถนอมจิตร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด

ได้แก่ 0105559004501
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*