บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัด"

บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัด


75/64 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/64 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัด

ได้แก่ 0105559004528
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยี่สิบสี่เอชอาร์เอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*