บริษัท เดอลูป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอลูป จำกัด"

บริษัท เดอลูป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอลูป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอลูป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านเสริมสวย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอลูป จำกัด


156/46 ซอยช่างอากาศอุทิศ 8 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอลูป จำกัด ตั้งอยู่ที่

156/46 ซอยช่างอากาศอุทิศ 8 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เดอลูป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอลูป จำกัด

ได้แก่ 0105559004609
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอลูป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอลูป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*