บริษัท ไบรท์เจน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไบรท์เจน จำกัด"

บริษัท ไบรท์เจน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไบรท์เจน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไบรท์เจน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอางค์โดยการซื้อ นำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไบรท์เจน จำกัด


72/19 ซอยพระรามที่2 ซอย62 ถนนพระรามที่2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไบรท์เจน จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/19 ซอยพระรามที่2 ซอย62 ถนนพระรามที่2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ไบรท์เจน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไบรท์เจน จำกัด

ได้แก่ 0105559004668
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไบรท์เจน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไบรท์เจน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*