บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัด"

บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัด


63/5 ถนนวุฒิกาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/5 ถนนวุฒิกาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559004811
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิวช้อยส์ ฟิตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*