บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัด"

บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ออกแบบ อบรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด งานด้านอิเล็คทรอนิคต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัด


92/864 ซอยเสรีไทย 29 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/864 ซอยเสรีไทย 29 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัด

ได้แก่ 0105559004838
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ท้อป โทเทิล ซิสเทม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*