บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัด"

บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายหินเจีย ทองแดง สายเคเบิ้ล เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกลทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัด


80/12 ซอยสามวา 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/12 ซอยสามวา 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0105559004854
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จันทร์มณี พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*