บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด"

บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตเครื่องสำอางค์ น้ำหอม ผลิตในห้องน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด


15/2 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/2 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559004871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*