บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำสื่อโฆษณา ทำเว็บไซด์ ผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด


203 ซอยโชคชัย4 ซอย22 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

203 ซอยโชคชัย4 ซอย22 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0105559004897
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัฒนาดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*