บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัด"

บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารกระป๋อง สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัด


56/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัด

ได้แก่ 0105559004901
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิคเตอร์ แวลู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*