บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัด"

บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการที่ปรึกษา นายหน้าการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จัดการดูแลทรัพย์สิน มอบหมายอำนาจในการจัดการทรัพยฺ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัด


48/19 ซอยรามอินทรา 127 แยก 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/19 ซอยรามอินทรา 127 แยก 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัด

ได้แก่ 0105559004960
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเพิล ลอว์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*