บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด"

บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร เครื่องดื่ม และจำหน่าย รวมทั้งบริการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด


916 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด ตั้งอยู่ที่

916 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด

ได้แก่ 0105559005028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*