บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานโครงการต่างๆ และงานโยธา ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด


3336 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

3336 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559005044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทางทะเลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*