บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัด"

บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เสริมงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัด


252/47 ซอยวิภาวดีรังสิต 70 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

252/47 ซอยวิภาวดีรังสิต 70 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559005109
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดิวาไลฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*