บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ศูนย์บริหารเงิน บริการรับจ่ายเงินทุกประเภท การหักลบรายได้หรือภาระผูกพัน การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด


2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559005141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*