บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายดินน้ำมัน รวมถึงแป้งปั้นขึ้นรูปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด


111/20 หมู่บ้านบ้านพิศาล-บางกระดี่ ซอยบางกระดี่25 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/20 หมู่บ้านบ้านพิศาล-บางกระดี่ ซอยบางกระดี่25 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559005290
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*