บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบุคคลธรรมดา ประกันสังคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด


4/11 หมู่ที่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/11 หมู่ที่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559005338
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที แอนด์ เค แอ็คเคาท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*