บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัด"

บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและค้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัด


140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัด

ได้แก่ 0105559005346
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีอีเอส โซล่าร์ วัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*