บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัด"

บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลไม้แปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัด


3177 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

3177 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัด

ได้แก่ 0105559005362
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีแอนด์ที 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*