บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยี การพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการทางเทคนิค การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด


603/66 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

603/66 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0105559005389
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธิงค์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*