บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัด"

บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างฐานรากรวมถึงการตอกเสาเข็ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัด


39 ซอยลาดกระบัง 28 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัด ตั้งอยู่ที่

39 ซอยลาดกระบัง 28 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัด

ได้แก่ 0105559005451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอ็นที คอนกรีต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*