บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด


144/394 ซอยเคหะร่มเกล้า 52 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

144/394 ซอยเคหะร่มเกล้า 52 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105559005508
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค. พี. พี. โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*