บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัด"

บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการคำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ และจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัด


956/16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

956/16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัด

ได้แก่ 0105559005524
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดิจิทัล วัน-โอ-วัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*